+46 (0) 498 - 340 11
# EN   # GE   # PO   # SE

bokningsvillkor

 

Ansvarig är Åminne Fritid & Havsbad AB. Org. nr 556370-0706 Tel: +46 (0)498-340 11, info@aminnefritid.se.
Dessa villkor gäller mellan Åminne Fritid & Havsbad AB och den person som träffar avtal enligt vad som angetts nedan.
Bokningen är bindande för båda parter efter det att vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften.
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning via e-post. Du får disponera stugan/objekten från det klockslag som angivits på din bokningsbekräftelse.

Det är gästens ansvar att kontrollera handlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, om antalet personer överskrids har vi rätten att debitera ansvarig gäst för bokning, 500 SEK/personer/natt. För att boka boende vid Åminne Fritid & Havsbad måste gästen vara 18 år. Om du har något klagomål gällande objektet skall du i första hand kontakta receptionen senast kl. 12 dagen efter ankomst så att eventuella oklarheter kan lösas omgående under er vistelse.
Om vi inte kommer överens i förhandling kan du vända dig till Allmänna Reklamation - ARN.

Betalning?
Första delbetalningen är anmälningsavgiften, 20 % av objektpriset samt bokningsavgift (70 SEK) och eventuellt avbeställningsskydd som skall vara Åminne Fritid & Havsbad tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfälle.
Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 40 dagar innan ankomst.
Vid bokning senare än 40 dagar innan ankomst skall full betalning av hela beloppet ske omgående.
*Åminne Fritid skickar ej betalningspåminnelser. Bokningen avbokas om inte betalning är oss tillhanda senast förfallodatum.

Ombokning och avbokning
Du kan omboka och avboka muntligt eller skriftligen till Åminne Fritid & Havsbad på telefon
+46 (0)498 340 11 eller via e-post.
Du kan skydda dig mot ombokning-avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället.
Avbeställningsskydd kostar 270 SEK per objekt. Grupp 170 SEK/person.

Ombokning avser ändring till annat boende eller annan period under samma säsong i mån av plats.
Har du köpt avbeställningsskydd kan du omboka i mån av plats med kostnad för mellanskillnad.
Utan avbeställningsskydd tillkommer en administrativ avgift på 350 SEK.
*Nytt avbeställningsskydd för den ombokade bokningen behöver köpas till om så önskas.


Avbokning med avbeställningsskydd
40 dagar eller fler innan ankoms återbetalas allt förutom avbeställningsskydd och bokningsavgift + en administrativ avgift på 500kr.
39-2 dagar innan ankomst med giltig orsak återbetalas allt förutom inbetald anmälningsavgift på 20% (dock minst 500 sek) + eventuella avgifter.
2-0 dagar (48 timmar) innan ankomst är avbeställningsskyddet förbrukad och ingen återbetalning sker.
*För boende som avbokas 40 – 0 dagar innan ankomst utan giltig avbokningsorsak sker ingen återbetalning till gästen.
Avbeställningsskydd kan enbart beställas vid bokningstillfälle och gäller vid:
* Dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, maka/make, sambo, nära familj eller medresenär.
* Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
* Allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i ordinarie bostad.

Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter avbokning och vara stämplat och signerat av tjänstgörande läkare, myndighet.
Avbokning skall göras så fort du fått veta att resan inte kommer att kunna genomföras.

Avbokning utan avbeställningsskydd
40 dagar eller fler innan ankomst behåller Åminne Fritid 20 % av objektets pris (dock minst 500kr) + eventuella avgifter.
39 – 0 dag innan ankomst behåller Åminne Fritid 100 % av bokningens pris.
Ingen återbetalning görs av inbetalt belopp oavsett anledning.

Avgifter för avbeställningsskydd och bokningsavgift återbetalas ej.

Force majeure För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Som omständighet som vi inte råder över betraktas förhållande som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskälig betungande: såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelse, pandemirestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel.

Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll.